Pravo na vodu

Voda nije običan komercijalni proizvod, već prije naslijeđe koje treba štititi, braniti i tretirati na odgovarajući način. Ona je više od komercijalnoga proizvoda: nabavlja se, tretira, “pakira” u cjevovode, transportira i prodaje, a odnosi između dobavljača i potrošača reguliraju se zakonom. Još 1968. godine u Europi je ukazana važnost prava na vodu  Europskom poveljom o vodi u Strassbourgu.

U studenome 2016. godine Slovenija je donijela povijesnu odluku; prva u Europskoj uniji upisala je u svoj Ustav da je temeljno ljudsko pravo svakog građanina – pravo na vodu za piće jer kako kaže točka X. Europske povelje o vodi: VODA JE OPĆE NASLJEDNO DOBRO, ČIJU VRIJEDNOST MORAJU SVI POZNAVATI. ZADATAK JE SVAKOG DA S NJOM GOSPODARI I DA JE BRIŽLJIVO KORISTI.