Membranska filtracija

Jedan od najčešćih phoca_thumb_l_eurotrol-15-membranska-fpostupaka filtracije vode koji je primjenjiv u svim segmentima života je postupak membranske filtracije. To je postupak razdvajanja čestica pomoću polupropusnih membrana (tzv. semipermabilnih membrana).

Membrana radi na sljedećem principu:

voda se dovodi u membransko kućište u kojemu se nalaze polupropusne membrane koje razdvajaju vodu na dvije grupe:

  • pročišćena voda koja je prošla kroz membranu i
  • nepročišćena voda koja se zaustavlja na samoj membrani i odstranjuje.
    U Aqui.d.o.o. za membransku filtraciju koristimo postupak reverzne osmoze (RO).

Reverzna osmoza bez primjene kemikalija odsoljava vodu pomoću membranske filtracije.
Fitriranje vode metodom reverzne osmoze odvija se na sljedeći način:
reverzno osmotski sustavi su hiperfiltracijski sustavi koji odvajaju otopljene tvari u vodi, od vode. Ovo je vrlo efikasna metoda koja je ekološki potpuno neutralna.
Različitih je stupnjeva iskoristivosti.

Primjenjuje se u skoro svim segmentima života, kako industrijskim tako i u domaćinstvima.
Sam postupak pri dobivanju vode, kojoj oduzmemo do 98% nepoželjnih soli počinje tako da vodu pod višim pritiskom usmjerimo na modul, gdje se odvaja čista voda (permeat) od ostatka vode s otopljenim solima i nečistoćama (koncentrat).