Proizvodi / Oprema i pribor / Potrošni materijal


AquaQuartz je 100% prirodni kvarcni pijesak, koji je kroz razrađeni rafinerijski proces, zajedno sa konstantnom kontrolom kvalitete, podignut na vrhunsku kvalitetu medija - bez mulja, gline, prašine ili bilo koje druge nečistoće, ispunjava sve međjunarodne standarde.

AquaQuartz osigurava:
  • visoku čistoću tretirane vode
  • dugi vijek trajanja filterskog materijala
na osnovu:
  • visokog sadržaja kvarca
  • precizne selekcije, separacije i klasifikacije
  • visoke kemijske otpornosti

Namjena: filtracija
  • vode za piće
  • površinske, podzemne i bunarske vode
  • vode za bazene
  • otpadne i kanalizacijske vode

Kemijski sastav:
prosječna vrijednost:
SiO2: >97 % - (EN 12904, Type 1: >96%)
Fe2O3: 0,1 % - (EN 12904, Type 1: <2 %)
Al2O3: 0,2% - (EN 12904, Type 1: <3 %)

Fizikalne karakteristike:
gustoća: 2,6 g/cm3 - (EN 12904, Type 1: 2,5-2,8 g/cm3)
specifižna te?ina: 1.500 kg/m3 - (EN 12904, Type1: 1.400 - 1.700 kg/m3)
kiselinska otpornost-topljivost (24h u 20% HCl): <1 % - (EN 12904, Type 1: < 2 %)
oblik: zaobljeno sferičan
boja: bijela, bijeložuta
veličina: 0,8 - 1,25 mm
koeficjent ujednačenosti: 1,26