Proizvodi / Ionska izmjena / Demineralizacija


Uređaj za demineralizaciju vode

Dimenzije: d254 x 670h mm
Kapacitet: 750.000 mg TDS (ukupno otopljenih tvari)
Osim elektrovodljivosti - ukupno otopljenih tvari u vodi, na kapacitet filtra utječu i ostale mehaničke i kemijske karakteristike vode, koje mogu utjecati naodstupanja navedenih kapaciteta do cca ±20%.
Priključci: 3/4" M
Radni pritisak: 2 bar - 6 bar
Temperatura okoline: 1°C - 50°C
Temperatura vode: 1°C - 40°C
Električni priključak: nije potreban
Priključak za otpadnu vodu: nije potreban

KOMPLET
brojilo protoka
fleksibilne ulazne i izlazne cijevi duljine 1,5m, ojačane inox plaštom, sa 3/4" RŽ - 3/4" L90Ž holender priključcima (2 kom)
fleksibilna cijev 0,2m sa holender priključcima 3/4" RŽ - 3/4" L90Ž (1 kom)
ventil, kuglasti, 3/4" MŽ
brtve 6 komada

Nakon iskorištenja kapaciteta smjesa se zamjenjuje.