Proizvodi / Ionska izmjena / Dekarbonizacija


Uređaj za demineralizaciju vode

Priključci: 3/4" M
Radni pritisak: 2 bar - 6 bar
Temperatura okoline: 1°C - 50°C
Temperatura vode: 1°C - 40°C
Električni priključak: nije potreban
Priključak za otpadnu vodu: nije potreban

KOMPLET
brojilo protoka
fleksibilne ulazna cijev duljine 1,5m, ojačana inox plaštom, sa 3/4" RŽ - 3/4" L90Ž holender priključcima (1 kom)
fleksibilne izlazna cijev duljine 1,5m, ojačana inox plaštom, sa 3/4" RŽ - 3/4" RM priključcima (1 kom)
fleksibilna cijev 0,2m sa holender priključcima 3/4" RŽ - 3/4" L90Ž (1 kom)
ventil, kuglasti, 3/4" ŽŽ
brtve 6 komada

Nakon iskorištenja kapaciteta smjesa se zamjenjuje.