Proizvodi / Ionska izmjena / Dekarbonizacija


Uređaj za dekarbonizaciju vode

Dimenzije: d205 x 505h mm
Kapacitet: 7.200 L kod 10 °d KH
Osim karbonatne tvrdoće, na kapacitet filtra utječu i ostale mehaničke i kemijske karakteristike vode, koje mogu utjecati na odstupanja navedenih kapaciteta do cca ±20%.
Priključci: 3/4" M
Radni pritisak: 2 bar - 6 bar
Temperatura okoline: 1°C - 50°C
Temperatura vode: 1°C - 40°C
Električni priključak: nije potreban
Priključak za otpadnu vodu: nije potreban

KOMPLET
brojilo protoka
fleksibilna ulazna cijev duljine 1,5m, ojačana inox plaštom, sa 3/4" RŽ - 3/4" L90Ž holender priključcima
fleksibilna izlazna cijev duljine 1m, ojačana inox plaštom, sa 3/4" RŽ holender priključkom i 3/4" M priključkom
fleksibilna cijev 0,2m sa holender priključcima 3/4" RŽ - 3/4" L90Ž (1 kom)
ventil, kuglasti, 3/4" ŽŽ
brtve 7 komada

Nakon iskorištenja kapaciteta smjesa se zamjenjuje.