Proizvodi / Membranska filtracija / Reverzna osmoza RO

Reverzna osmoza bez primjene kemikalija odsoljava vodu pomoću membranske filtracije.
Reverzno osmotski sustavi su hiperfiltracijski sustavi koji odvajaju otopljene tvari u vodi, od vode.  Ovo je vrlo efikasna metoda koja je ekološki potpuno neutralna.
Različitih je stupnjeva iskoristiviosti. Primjenjuje se u skoro svim segmentima života, kako industrijskim tako i u domaćinstvima.
Sam postupak pridobivanja vode, kojoj oduzmemo do 98% nepoželjnih soli potiče tako, da vodu pod višim pritiskom usmjerimo na modul, gdje se odvaja čista voda (permeat) od ostatka vode s otopljenim solima i nečistoćama (koncentrat).

Podkategorije