Proizvodi / Membranska filtracija


Membranska filtracija je postupak razdvajanja čestica pomoću polupropusnih membrana.

Princip fukcioniranja mambrane je takav da se voda dovodi u membransko kućište u kojem se nalaze polupropusne membrane koje razdvajaju vodu na dvije grupe:

  •  pročišćenu voda koja je prošla kroz membranu i
  • nepročišćenu voda koja se zaustavlja na samoj membrani i odstranjuje.

Podkategorije