Tvrdoća vode

Ukupnu tvrdoću vode sačinjavaju sve kalcijeve i magnezijeve soli sadržane u vodi, tj. ne samo one koje su vezane na ugljičnu kiselinu u obliku bikarbonata već i one koje su vezane na sumpornu, solnu, dušičnu i silicijsku kiselinu.

Tvrdoća vode može se izraziti na više načina, a s ciljem mjerenja i uspoređivanja voda različitih tvrdoća često se koriste stupnjevi tvrdoće (njemački, francuski i engleski). Kod nas je najzastupljeniji njemački stupanj (ーnj) koji se definira kao ona tvrdoća vode koja u jednoj litri ima otopljeno 10 mg CaO. Od 1.1.1978. god. tvrdoća vode se iskazuje jedinicom mmol/l. Ekvivalentna težina (Et) nekog kemijskog elementa ili spoja je molarna masa podijeljena s brojem aktivnih valencija.

Karbonatna tvrdoća

Nju sačinjavaju kalcijevi i magnezijevi bikarbonati i karbonati kao dio ukupne tvrdoće, a izražava se također u mg CaO/l, tj. u        ーnj, mval/L itd. Bikarbonati (HCO3 -) su vrlo nepostojani i u topivoj su formi tako dugo dok se u vodi nalazi odgovarajuća količina ugljične kiseline, tzv. pripadajući CO2. Uklonimo li, na primjer iskuhavanjem vode, izvjestan dio pripadajućeg CO2 dolazi do raspadanja bikarbonata i nastali karbonati se istalože.
Ostatna tvrdoća

Nju čine preostale kalcijeve i magnezijeve soli, tj. sulfati, kloridi, nitrati i silikati, a izražava se također u mg CaO/L, tj. stupnjevima njemačkim. Ona se obično izračunava iz razlike ukupne i karbonatne tvrdoće.

Kvaliteta vode prema ukupnoj tvrdoći:

stupanj tvrdoće        kvaliteta vode
< 4 °d   meka voda
4-8 °d   lagano tvrda voda
9-18 °d   umjereno tvrda voda
18-25 °d   tvrda voda
> 25 °d   vrlo tvrda voda

 

Odnosi među jedinicama:

1 mmol/l    56 mg CaO/l
1 mval/l  28 mg CaO/l
1 onj  10 mg CaO/l
1 of  10 mg CaCO3/l=5,6 mg CaO/l
1 ppm CaCO3  1 mg CaCO3/l =0,56 mg CaO/l