Kontakt

Tel: +385 (052) 616 77
E-MAIL: info@aqua.hr
www.aqua.hr
Adresa: Zagrebačka 32, Pazin, Hrvatska

Opći podaci:
OIB: 0353 5569 540,
Matični / porezni broj: 1717421,
Registarski sud: Trgovački sud u Pazinu,
MBS: 040182541,
Temeljni kapital: 39.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
Uprava: Dragan Cinkopan
IBAN račun: HR0923600001101653652 – Zagrebačka banka, Zagreb